header

KOMİTELER

Düzenleme Komitesi

M. Fatih Kumsel, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | ÜNAK (Düzenleme Komitesi Başkanı)

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla, Kara Harp Okulu, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve YÖK Dokümantasyon Merkezi’nde çalışan Fatih Kumsel, Çankaya Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitelerinde Kütüphane Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Emekli olan Kumsel 2006-2008 yılları arasında ÜNAK YK Bşk. Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. ANKOS Derneği kurucu üyesi ve TKD üyesidir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Nilüfer Saros, ÜNAK

1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi, YÖK Dokümantasyon Merkezinde görev yapmış ve çeşitli özel sektör kurumlarında arşiv ve kütüphane kurulması çalışmaları yapmıştır. 1992 yılında EBSCO Information Services’da göreve başlayan Saros 1995 yılında Genel Müdür olmuş ve 2012 yılında emekli oluncaya kadar bu kurumda görevine devam etmiştir. ÜNAK ve TKD üyesidir.

H. Murat Yücel, Kırıkkale Üniversitesi | ÜNAK

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik bölümünden 1994 yılında mezun olan Yücel 1996 yılında Kırıkkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nda Kütüphaneci olarak göreve başladı. 2008 yılında Kırıkkale Üniversitesi’nden ayrılarak PTT Genel Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştı. PTT Genel Müdürlüğü’nde üç yıl çalıştıktan sonra tekrar Kırıkkale Üniversitesi’nde göreve başladı. 10.03.2011 tarihinde itibaren Kırıkkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Serhat Baytur, ÜNAK

1987 yılında Hacettepe Üniv. Kütüphanecilik Bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Aralık 1987’den Eylül 2007’ye kadar Bilkent Üniv. Kütüphanesi’nde, Eylül 2007-Mart 2013 tarihleri arasında Atılım Üniv. Kütüphanesi’nde çalışan Baytur Mart 2013 sonunda emekli olmuştur. 1994-2004 yılları arasında Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi ve Genel Merkez Yönetim Kurullarında görev yapan Baytur, 2002-2004 yılları arasında Türk Kütüphaneciliği dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüştür. 2003-2007 yılları arasında da ANKOS – Web of Science (WOS) Veritabanı Sorumlusu olarak görev yapmıştır.

Ömer Orhan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | ÜNAK

2000 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Fak. Doküm. Ve Enf. Böl’den mezuniyeti sonrası Atılım Üniv., Ank. Üniv. Geliştirme Vakfı Koleji, THK Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniv. de görev yapan Orhan,  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde uzman olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Yüksek lisans eğitimine Ankara Üniversitesinde devam etmektedir.

Nermin Çakmak, TMMOB Mimarlar Odası | ÜNAK

2001’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Dokümantsayon ve Enformasyon Anabilim Dalı’ndan birincilikle mezun olup 2005’te Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2009’da başladığı doktora eğitimine aynı Enstitü’de devam etmektedir. Eylül 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında ERASMUS Öğrenim Hareketliliği Doktora Programı kapsamında Polonya’da Nicolaus Copernicus Üniversitesi’nden eğitim almıştır. TKD Ankara Şubesi X. Dönem Yönetim Kurulu üyeliği (2004-2006), TKD Halkla İlişkiler Sürekli Grubu üye ve başkanlığı (2005-2010), Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu (Türkiye Bilişim Derneği içerisinde) üyeliği (2014-) görevlerinde bulundu. “TKD Düşünceler Bülteni” editörlüğü ve yazı işleri sorumluluğu (2004-2006), “TKD-HİG E-Bülteni: TKD Halkla İlişkiler Sürekli Grubu Yayın Organı” editörlüğü (2007- 2010 ) ve “Bilgi Dünyası” dergisinin editör yardımcılığı (2012-) görevlerini üstlendi. Emily Dean Birincilik Ödülü alan Çakmak’ın çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır. Halen TMMOB Mimarlar Odası Bilgi ve Belge Merkezi’nde kütüphaneci olarak çalışmaktadır.

Yerel Komite

Eda Köse Uysal, Hacettepe Üniversitesi

eda_uysal

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kütüphanesi’nde uzman olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı kurumda Danışma ve Eğitim Bölümü sorumlusu olarak görevine devam etmektedir. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013’te başladığı doktora eğitimine aynı Enstitü’de devam etmektedir. 2009-2012 yılları arasında ANKOS – AMA Journals, BMJ, Karger, MD Consult, RUP Journals veri tabanları sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2011-2012 yılları arasında ise ANKOS Veri Tabanı Değerlendirme Grubu üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştur. ÜNAK, EAHIL ve ÜNAK Tıp Kütüphanecileri Çalışma Grubu üyesidir.
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Kütüphanesi, Danışma ve Eğitim Bölümü Sorumlusu
Tel: (0312) 305 2402 / 1065 E-posta: [email protected]

İlknur Erşen, Hacettepe Üniversitesi

Ilknur_ersen2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü’nden mezun olup sırasıyla, 2009-2010 tarih aralığında KPMG Türkiye’de Bilgi ve Belge Yöneticisi, 2010-2012 yılları arasında Boğaziçi Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ‘de Organizasyon ve Eğitim Uzmanı, 2012-2014 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi’nde Kütüphaneci olarak çalışmıştır. 2014 Temmuz ayından itibaren de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kütüphanesi Danışma ve Eğitim Bölümü’nde Kütüphaneci olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Kütüphanesi, Danışma ve Eğitim Bölümü
Tel: (0312) 305 2402   E-posta: [email protected]

Pınar Çelik, Hacettepe Üniversitesi

Pinar_celik2002 Yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalından mezun oldu. 2006 da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Arşiv ve İstatistik Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. Bu süre içerisinde Kurumsal Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetimi ve Elektronik Arşivlerle ilgili çalışmalar yürütmüştür.2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kütüphanesinde çalışmaya başlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’nde Sağlık Bilişimi bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Kütüphanesi,  Danışma ve Eğitim Bölümü
Tel: (0312)3051065    E-posta:[email protected]

SPONSORLAR