header
1 EKİM PERŞEMBE
08.45 – 09.30 KAYIT İŞLEMLERİ
09.30 – 10.15 İSTİKLAL MARŞI SAYGI DURUŞU VE AÇILIŞ KONUŞMALARI
M. FATİH KUMSEL – ÜNAK DERNEĞİ BAŞKANI
Prof. Dr. MURAT TUNCER – HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
10.15 – 10.45 Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Özgür Külcü, Tolga Çakmak (Hacettepe   Üniversitesi BBYB) Alev Ayaokur (Koç Üniversitesi VEKAM) – “Kültürel Mirasın Dijital Platformlarda Paylaşımı ve Bulut Uygulamalar: LoCloud Projesi-Koç Üniversitesi VEKAM Örneği”
10.45 – 11.00 KAHVE ARASI
11.00 – 11.25 Emre Hasan Akbayrak – ODTÜ. “Susadıysanız Kafe’ye Değil… Kütüphaneye Gidin… Modern Kıraathaneler Olma Yolunda: Kütüphaneler”
11.25 – 11.50 Hatice Baltacı, Malik Yılmaz – Atatürk Üniversitesi “Üniversite Kütüphanelerinin Mimari Açıdan Bir Değerlendirmesi: Erzurum İli Örneği”
11.50 – 12.20 Leila Hashempour, Aysa Taghisahed Sapchi – Hacettepe Üniversitesi. “Kütüphanelerin İç Mekan Tasarımına Yönelik Renk Etkileri”
12.30 – 13.45 YEMEK ARASI
13.45 – 14.10 Emine Hatun Gür, Sevgi Atila Cünüş – Boğaziçi Üniversitesi. “Resource Description and Access (RDA) / Kaynak Tanımlama ve Erişim Standardının Yazma Eserler İçin Uygulanabilirliğine Dair Bir Deneme ve MARC Alan Önerileri “
14.10 – 14.35 İpek Şencan (Hacettepe Üniversitesi BBYB) Müge Akbulut (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi BBYB) “Ulusal Toplu Katalog’da (TO-KAT) Yer Alan Kayıtların Standardizasyonuna Yönelik Bir Değerlendirme”
14.35 – 15.00 WILEY –   Duygu Paçalı -“Wiley Elektronik Kitapları: Dünya ve Türkiye’ye Bakış”
15.00 – 15.25 Elif Müge Beşir – Sabancı Üniversitesi. “RDA. Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Geçiş Süreci”
15.30 – 15.45 KAHVE ARASI
15.45 – 16.10 GEMINI – Merve Naz Topçuoğlu ( GEMINI), Sinan Kuşdoğan ( SK Teknoloji). “FARABİ Bütünleşik Kütüphane Sistemi, Kütüphaneler İçin Gelişiyor”.
16.10 – 16.30 Burcu Teoman, Özlem Özdemir Efe – Özyeğin Üniversitesi. “Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerinde RDA Algısı, Süreçler, Sonuçlar ve Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi Örneği”
16.30 – 16.55 Nurcan Toprak (IRCICA), İsa Cengiz (SK Teknoloji). “Kütüphanecilik Uygulamalarında İlkler ve Farabi Entegre Kütüphane Sistemi ”
17.00 – 17.25 Neslihan Sandal, Abdullah Topaloğlu – IRCICA. “IRCICA’daki Sayısallaştırma Çalışmaları : IRCICA Farabi Sayısal Kütüphanesi ve Osmanlıca OCR”
18.00 – 19.30 AÇILIŞ KOKTEYLİ
2 EKİM CUMA
9.30 – 9.55 Burcu Muratoğlu, Deniz Han – Koç Üniversitesi. “Mekandan Bağımsız Rezerv Hizmeti: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği”
9.55 – 10.20 İpek Şencan – Hacettepe Üniversitesi BBYB. “Konu Başlıkları ve Kullanıcı Etiketleri Üzerine Bir Değerlendirme: Hacettepe Üniversitesi Kütüphane Kataloğu ve LibraryThing Örneği”
10.20 – 10.45 Nermin Çakmak (TMMOB Mimarlar Odası Kütüphanesi), Erdal Naneci (Türkiye Bilişim Derneği). “Kültür ve Sanatta Türkiye’nin Sayısal Gündemi: Europeana Modeli Üzerinden Türkiye’deki Mevcut Durumun Değerlendirilmesi”
10.45 – 11.00 KAHVE ARASI
11.00 – 11.25 INFORMASCOPE – Özlem Çaltı Gürel. “SirsiDynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi ve RDA Uygulamaları”
11.25 – 11.50 Engül Demirdağ – İstanbul Ticaret Üniversitesi. “Üniversitelerde Kütüphane Kurum İmaj İlişkisi”
11.50 – 12.20 Berrin Küçükcan – Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu. “Sürdürülebilir Mimarlık Yaklaşımıyla Kütüphane Binaları”
12.30 – 13.45 YEMEK ARASI
13.45 – 14.10 EBSCO – Mehmet Can Soyulmaz. “EBSCO’dan Basılı ve Elektronik Kitap Sağlama Hizmetlerine Yeni Çözümler”
14.10 – 14.35 Aydın Uçar (Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü), H. Tuğba Örmecioğlu (Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü) – “Modern Kütüphane Mimarisi. Kamusal Mekan, Mekansal Kurgu, ve Kullanıcı Deneyimine Bir Bakış”
14.35 – 15.00 Sina Mater – (Koç Üniversitesi) “Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Yeni Nesil Kullanıcılara Yönelik Yapılan Çalışmalar, Yenilikler ve Yaşanan Deneyimler”
15.00 – 15.25 Esra Aydoğan Moza, Leyla Tokman – Anadolu Üniversitesi. “Bilişim Teknolojileri ve Sürdürülebilir Mimarlık Yaklaşımlarının Yeni Kütüphane Mimarisine Mekansal Etkileri”
15.30 – 15.45 KAHVE ARASI
15.45 – 16.10 Online Bilgi Hizmetleri Eğitim ve Yayıncılık Sanayi Ticaret A.Ş. -Erman Karabulut. “IEEE Elektronik Kitapları: Sağlama Modelleri ve Avantajları”
16.10 – 16.35 Ahmet Altay, Can Demirel, Bülent Topbaşlı – Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Y.O. “Bilgi Çağında Kütüphanelerin Mekansal Dönüşümü”
16.35 – 17.00 GEMINI – Elsevier. ”Clinical Key” ile Elsevier’e Ait Tüm Medikal Kaynaklara Tek Yerden Erişim Sunuyor”
17.00 – 17.25 İnci Önal – Hacettepe Üniversitesi. “Okul Kütüphanesi Mimarisinden Beklentiler ve Uygulamalar”
3 EKİM CUMARTESİ
9.30 – 9.55 Mehmet Üneş – Kastamonu Üniversitesi. “ Engelsiz Kütüphane”
9.55 – 10.20 Tubanur Büyükçolpan ( Yıldırım Beyazıt Üniv.) Özge Ülkü( Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) Tuğba Örün ( İstanbul Şehir Üniv.) “Akademik Kütüphanelerin Mimari Serüveni”
10.20 – 10.50 Gül Yücel – (İstanbul Gelişim Üniversitesi). “Afet Öncesi Zarar Azaltma Çalışmaları ve Kütüphaneler: İstanbul Halk Kütüphaneleri”
10.50 – 11.15 KAHVE ARASI
11.15 – 11.40 DEVİNİM – Mengü Yazıcıoğlu. “KOHA Kütüphane Sistemi, 1126 Halk Kütüphanesi Deneyimi ve Üniversitelere Uygulanması”
11.40 – 12.05 Özgür Polat, Prof. Dr. Hamza Kandur (Marmara Üniversitesi). “Kütüphane Binalarının Mimarisinde Kullanıcıların İnovatif Yaklaşımları”
12.15 – KAPANIŞ KONUŞMASI DİLEK VE ÖNERİLER

SPONSORLAR