header

Yazarlar İçin

ÜNAK2015’de sunulan bildiriler elektronik ortamda hazırlanacak ve ÜNAK2015 Bildiriler başlığı altında e-kitap olarak basılacaktır. Bu nedenle bildiri sahipleri çalışmalarını Bildiri Şablonu’na uygun biçimde (Kaynakça dahil 15 sayfayı geçmeyecek şekilde) düzenlemeleri gerekmektedir. Ayrıca, bildiri sahipleri, bildiri özetlerini 11 Ağustos 2015 tarihine kadar Sempozyum Yönetim Sistemi’ne yüklemelidirler.

Bildiri tam metinleri çift körleme yöntemi ile Sempozyum Bilim Komitesi tarafından değerlendirilecektir.

SPONSORLAR